บริษัท ดาม ฮยาง จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ก่อตั้งเมื่อ : 10  กุมภาพันธ์ 2557

 

            เริ่มดำเนินการธุรกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ภายใต้ชื่อ บริษัท ดาม ฮยาง จำกัด ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจประเภทนำเข้าสาหร่ายทะเลอบแห้งเพื่อขายปลีกขายส่ง และมีการแปรรูป  ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากสาหร่ายโดยมุ่งเน้นไปที่ความสะอาด  ความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเป็นสำคัญ

Company Introduction

DAM HYANG CO., LTD.

C.E.O

LEE KWAN HYUNG

ESTABLISHED

10. 02. 2014

COMPANY NAME

38 Moo 4,

Thaykaow, Samkhok,

Pathumthani 12160 Thailand

        Tel  +66-2-102-3738

        Fax +66-2-102-3739

        HP  +66-98-283-9759

HEAD OFFICE

BUSINESS TYPE

PRODUCTION, WHOLESALES

SNACK PRODUCT EXPORT

DRIED SEAWEED IMPORT

PRODUCT

Mr. Lee Stick Snack

- Original Damhyang flavor

- Hot&Spicy flavor

- Wasabi flavor

- Shrimp flavor

- Squid flavor

- BBQ flavor